تجهیزات

GPS دو فرکانس

GPS دو فرکانس RTK

اسکنرلیزری Z420i

Soft Copy

توتال استیشن

ژیروسکوپ

ترازیاب اتوماتیک

GPS دستی

نرم افزارهای تخصصی

نرم افزارهای عمومی

اتومبیل صحرایی

اطلاعات تکمیلی تجهیزات

IR1