خلاقيت و ابتكار


استفاده از دستگاه اسكنر ليزري توسط اين مشاور در جهت بكارگيري فن آوري نوين در اجراي پروژه هاي مختلف، اين مشاور اقدام به تهيه دستگاه اسكنر ليزري ن موده و تا كنون نيز پروژه هاي مختلفي را در توسط اين دستگاه به انجام رسانده است. لازم بذكر است كه دستگاه اسكنرليزري يكي از دستگاه هاي بسيار پيشرفته در رشته نقشه برداري بوده و تعداد اندكي از مشاوران در ايران اين دستگاه را در اختيار دارند . دستگاه اسكنر ليزري كاربردهاي بسيار زيادي داشته و يك از اهداف اين مشاور استفاده از اين دستگاه در تمامي زمينه هاي كاربرد آن مي باشد.
كاربردهاي اسكنر ليزري عبارت است از :

• تهيه نقشه توپوگرافي از مناطق صعب العبور و صخره اي

• تهيه نقشه هاي ازبيلت (Az-built mapping) از سازه هاي صنعتي و عمراني

• مستند سازي ميراث فرهنگي

• تهيه مدلهاي 3 بعدي از اشياء و ابنيه

جهت پردازش داده ه اي اسكنر ليزري نيز كارشناسان اين مشاور اقدام به گذراندن دوره هاي تخصصي نموده و در اين زمينه داراي گواهينامه مي باشند.

راه اندازي سيستم رديابي اشياء متحرك (AVL) در محيط web
مهندسان مشاور جهان پيمايش سيستم در جهت بكار گيري فن آوري web در زمينه سيستم هاي اطلاعات مكاني اقدام به طراحي سيستم بخصوص سيستم هاي رديابي اشياء متحرك(Automatic Vehicle Locaiton) اقدام به طراحي سيستم AVL تحت Web نموده است. قابليتهاي اين سيستم عبارتند از :

1 - نمايش شيء متحرك بصورت آني و آرشيو، در محيط نرم افزار طراحي شده و يا محيط WEB
2 - امكان گزارش گيري در زمانهاي دلخواه از مسير هاي طي شده توسط شي متحرك
3 - امكان تعيين محدوده دسترسي براي متحرك
4 - اندازه گيري سرعت متحرك

نحوه كاركرد سيستم
نحوه عملكرد اين سيستم بدين صورت است كه روي هر متحرك يك دستگاه GPS كه مجهز به سيم كارت موبايل مي باشد نصب مي شود . سپس اين دستگاه اطلاعات مختصاتي وسيله متحرك را به مركز ، از طريق شبكه موبايل در فواصل زماني ازپيش تعيين شد ه ارسال مي نمايد. پس را در يافت اطلاعات نرم افزار مربوطه آنها را پردازش نموده و موقعيت متحرك را روي نقشه جانمايي مي نمايد.